Scrierea si managementul proiectelor

Scrierea și implementarea unui proiect din fonduri nerambursabile presupune rigurozitate, încadrare în limite de timp și nu în ultimul rând o bună programare a activităților. Firma noastră, datorită experienței și personalului dedicat, vă asigură că toate aceste condiții vor fi respectate, prin dialogul permanent și conlucrarea cu beneficiarul.
Îți scriem proiectul, dar mai ales îți asigurăm un management calitativ de excepție al acestuia.
Suntem deschiși provocărilor, cu noi ideea ta prinde culoare, iar succesul va fi drumul tău.

Implementarea sistemului de control intern managerial

În vederea elaborării și implementării sistemului de control intern/managerial în conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G. nr. 400/2015, actualizat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice și a Ordinului S.G.G. nr.201, 201/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, vă oferim serviciile noastre de consultanță, la un înalt standard calitativ, pentru implementarea prevederilor actelor normative care prevăd obligativitatea implementării a 16 standarde în toate instituțiile publice.

SOLICITĂ CONSULTANȚĂ